Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ;
“Orman diğer doğal kaynakların, ürün ve işlevlerinin sürdürülebilir yönetimi, işletilmesi ve denetimi kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreterek öğretime ve uygulamalara yansıtmak, kamu yararına ve etik kurallara bağlı bireyler yetiştirmek, kamuoyunu bilinçlendirmek, bu kaynakların  toplumsal sürdürülebilirliğe katkısını geliştirmek ve bu konularda öncülük yapmaktır.”

VİZYONUMUZ;
Disiplinler arası sinerji yaratan, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, akademik personeli, öğrencileri ve mezunları toplum ile iç içe, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile sürekli ilişkiler kuran, misyonu ile ilgili tüm konularda öncü bir bölüm olmaktır.”